Informacja dla członków SM „Szarotka” w sprawie głosowania

Informacja dla członków SM „Szarotka” w sprawie

wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej

uchwał Walnego Zgromadzenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze przekazuje informację w sprawie wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

1. Karty do głosowania zawierające Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” za rok 2019 przekazane zostały 3096 członkom Spółdzielni.
Zwrócono do Spółdzielni 772 karty, w tym oddano:


- „za”                              - 657  głosów
- „przeciw”                      -     5  głosów
- „wstrzymuję się”           -   37 głosów
- głosów nieważnych      -   73 głosów


Wobec powyższego uchwała została podjęta.

2. Karty do głosowania zawierające Uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok przekazane zostały 3096 członkom Spółdzielni.
Zwrócono do Spółdzielni 794 kart, w tym oddano:

- „za”                               -  648 głosów
- „przeciw”                       -    19 głosów
-„wstrzymuję się”             -    41 głosów
- głosów nieważnych       -    86 głosów

Wobec powyższego uchwała została podjęta.


Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim członkom za aktywny udział w głosowaniu ww. uchwał.