Władze spółdzielni

Statutowe organy Spółdzielni

1.   Walne Zgromadzenie

2.   Rada Nadzorcza

3.   Zarząd

Walne Zgromadzenie

Najwyższy Organ Spółdzielni.

W skład wchodzą wszyscy członkowie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAROTKA” w Kamiennej Górze na obecną kadencję:

1. Przewodniczący Rady   Nadzorczej Mariola Jaciuk
2. Zastępca Przewodniczącego Rady   Nadzorczej Drożdżowska Bożena
3. Sekretarz Rady Nadzorczej Oleksy Sylwia
4. Członek Rady Nadzorczej Mariusz Chłąd
5. Członek Rady Nadzorczej Bieniek Wiesław
6. Delegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Irena Jakobschy
7. Członek Rady Nadzorczej Kraszewska Barbara
8. Członek Rady Nadzorczej Śmierciak Grażyna
9. Członek Rady Nadzorczej Wigórska Maria

Zarząd

Skład osobowy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAROTKA” w Kamiennej Górze:

1. Prezes Zarządu Ireneusz Jała
2. Zastępca Prezesa Zarządu- oddelegowany członek Rady Nadzorczej Irena Jakobschy
3. Zastępca Prezesa Zarządu Katarzyna Kurzeja