Plan remontów

   I - PLAN   REMONTÓW NA ROK 2019  
 
l.p. Nieruchomości Lokalizacja i zakres robót  
KAMIENNA GÓRA  
1 Kam.-Góra Kilińskiego 2-12, Piastowska 1-13 ul. Kilińskiego 2-12 / Piastowska1-13- wymiana oświetlenia zewnętrznego  
2 Kam.- Góra Piastowska 15-17 ul. Piastowska 15-17- wymiana instalacji wod.-kan.  
3 Kam.-Góra Cicha 9-18 ul. Cicha 9- remont instalacji gazowej  
4 ul. Cicha 11- uzupełnienie murków przy wejściach (siedziska)  
5 ul. Cicha 16/18 - remont schodów terenowych  
6 ul. Cicha 10÷18 - termoizolacja stropodachów i kominów  
7 Kam.-Góra Cicha 8- Baza ul. Cicha 8 - wymiana ogrodzenia od strony ulicy Cichej  
8 Kam.-Góra Słowackiego 22-26 ul. Słowackiego 22÷26 - wyk. schodów na parking, remont drogi wewn.(zjazd+koryto)  
9 Kam.-Góra Słowackiego 30-42 ul. Słowackiego 30÷38 - remont instalacji gazowej  
10 Kam.-Góra Lipowa 3 ul. Lipowa 3- remont pokrycia dachu  
11 Kam.- Góra Szkolna 1 ul. Szkolna 1 - naprawa i konserwacja elementów elewacji  
12 Kam.-Góra Tkaczy Śl. 2-48 ul. Tkaczy Śl. 2-8   - remont parkingu  
13 Kam.-Góra Baczyńskiego 2÷22 ul.Baczyńskiego 16÷22- remont pokrycia dachu  
14 Kam.-Góra Baczyńskiego 21÷29 ul.Baczyńskiego 21÷23- remont pokrycia dachu  
15 ul.Baczyńskiego 25÷29- remont pokrycia dachu  
16 Kam. -Góra Baczyńskiego 2-22,       21-29, Wałbrzyska 22-42 ul. Baczyńskiego 2-22, 21-29, Wałbrzyska 22-42 - remont lamp oświetlenia zewnętrznego            
LUBAWKA  
17 Lubawka   Dworcowa 5A ul. Dworcowa 5A - remont nawierzchni drogi wewnętrznej  
18 Lubawka   Dworcowa 12 ul.Dworcowa 12 - remont pokrycia dachu  
19 Lubawka Anielewicza 2,4, Dworcowa 14, Kamiennogórska 3 ul. Anielewicza 2,4, Dworcowa 14, Kamiennogórska 3- wymiana instlacji                     i przyłączy wodnych  
20 Lubawka   Krótka 4,5,6 ul. Krótka 4,5,6 - remont opasek wokół budynków  
BOLKÓW  
21 Bolków Wysokogórska 1,3,5 ul.Wysokogórska 1,3,5 - remont drogi wewnętrznej  
22 Bolków Kolejowa 35 ul. Kolejowa 35 - remont schodów wejściowych do klatek schod.  
II - PLAN REMONTÓW NA ROK 2019 - REMONT KLATEK SCHODOWYCH  
 
 
l.p. Nieruchomości Lokalizacja  
1 Kam.-Góra Cicha 9-18 Cicha 10  
2 Cicha 14  
3 Kam.- Góra Skłodowskiej 13 Skłodowskiej 13  
4 Bolków 1-go Maja 4 1-go Maja 4  
5 Bolków Wysokogórska 1 Wysokogórfska 1  
III - PLAN REMONTÓW NA ROK 2019 - WYMIANA INSTALACJI C.W.U.  
 
 
l.p. Nieruchomości Lokalizacja  
1 Kam. Góra- Tkaczy Śląskich 3-37 Tkaczy Sl. 3-9  
2 Tkaczy Sl.11-15  
3 Tkaczy Sl.17-23  
4 Tkaczy Sl.25-31  
5 Tkaczy Sl.33-37  
6 Kam. Góra- Wałbrzyska 22-42 Wałbrzyska 22-24  
7 Wałbrzyska 28-38  
8 Wałbrzyska 40-42  
9 Kam. Góra- Baczyńskiego 2-22 Baczyńskiego 2-6  
10 Baczyńskiego 8-14  
11 Baczyńskiego 16-22  
12 Kam. Góra- Baczyńskiego 21-29 Baczyńskiego 21-23  
13 Baczyńskiego 25-59  
14 Kam. Góra- Baczyńskiego 24-26 Baczyńskiego 24-26