Plan remontów

              I -  PLAN  REMONTÓW NA ROK 2018  
 
l.p.  Nieruchomości  Lokalizacja i zakres robót  
KAMIENNA GÓRA  
1 Kam.-Góra Kilińskiego 2-12, Piastowska 1-13 ul. Kilińskiego 2-12 / Piastowska1-13- wymiana oświetlenia zewnętrznego  
2 ul. Piastowska 1-3, 5-7- remont instalacji gazowej  
3 Kam.- Góra Piastowska 15-17 ul. Piastowska 15-17- wymiana instalacji Z.W.  
4 Kam.- Góra Skłodowskiej 13 ul. Skłodowskiej 13- remont schodów zewnętrznych (wejście)  
5 ul. Skłodowskiej 13- remont pokrycia dachu  
6 Kam.-Góra Cicha 9-18 ul.Cicha 8/11- remont schodów terenowych (zewnętrznych)  
7 ul. Cicha 9 - remont nawierzchni na szczycie przy trzepaku  
8 ul. Cicha 10 - remont schodów do budynku  
9 ul. Cicha - remont nawierzchni parkingu przy garażach  
10 ul. Cicha 10 - remont pokrycia dachu  
11 ul. Cicha 16 - remont pokrycia dachu  
12 ul. Cicha 18 - remont pokrycia dachu  
13 Kam.- Góra Słowackiego 48-58 ul. Słowackiego 48-58 - remont obudowy śmietnika  
14 Kam.-Góra Cegielniana 4 A,B,C ul. Cegielniana 4 A,B,C - remont drogi wewnętrznej  
15 ul. Cegielniana 4 A - remont pokrycia dachu  
16 ul. Cegielniana 4 B - remont pokrycia dachu  
17 Kam.-Góra Tkaczy Śl. 2-48 ul. Tkaczy Śl. 24-34 - remont nawierzchni schodów i chodnika  
18 Kam.-Góra Tkaczy Śl. 3-37 ul. Tkaczy Śl. 11-15/17 - remont nawierzchni chodnika  
19 Kam.-Góra Baczyńskiego 2-22 ul. Baczyńskiego 14- remont nawierzchni chodnika na szczycie  
20 Kam.-Góra Baczyńskiego 24-28 ul. Baczyńskiego 24-28- remont nawierzchni chodnika i schodów  
21 Kam. -Góra Baczyńskiego 2-22,        21-29, Wałbrzyska 22-42 ul. Baczyńskiego 2-22, 21-29, Wałbrzyska 22-42 - remont lamp oświetlenia zewnętrznego             
LUBAWKA  
22 Lubawka Anielewicz 2,4, Dworcowa 14, Kamiennogórska 3  ul. Kamiennogórska 3/ Anielewicza 2-4 remont obudowy śmietnika  
23 Lubawka  Dworcowa 5A  ul. Dworcowa 5A - remont nawierzchni drogi wewnętrznej  
24 Lubawka  Dworcowa 12  ul. Dworcowa 12 - montaż rynien i rur spustowych z zadaszeń balkonów  
25 Lubawka  Krótka 4,5,6  ul. Krótka 4,5,6 - remont obudów śmietników   
BOLKÓW  
26 Bolków 1-go Maja 4  ul 1-go Majka 4 - wymina rynien i rur spustowych  
II - PLAN REMONTÓW NA ROK 2018 REMONT KLATEK SCHODOWYCH  
 
l.p.  Nieruchomości Lokalizacja  
 
1 Kam.- Góra ul. Baczyńskiego 2-22 ul. Baczyńskiego    2-6  
2 ul. Baczyńskiego   8-14  
3 ul. Baczyńskiego 16-22  
4 Kam.- Góra ul. Baczyńskiego 21-29 ul. Baczyńskiego 21-23  
5 ul. Baczyńskiego 25-29  
6 Kam.- Góra ul. Baczyńskiego 24-28 ul. Baczyńskiego 24-28  
7 Kam.- Góra ul.Tkaczy Śląskich 3-37 ul. Tkaczy Śląskich 25-31  
8 ul. Tkaczy Śląskich 33-37  
9 Kam.- Góra ul. Wałbrzyska 22-42 ul. Wałbrzyska 40-42  
10 Kam.-Góra ul. Słowackiego 30-42 ul. Słowackiego 40-42  
11 Kam.-Góra ul. Słowackiego 48-58 ul. Słowackiego 56-58  
12 Kam. Góra ul. Piastowska 15-17 ul. Piastowska 15-17  
13 Kam.-Góra ul. Lipowa 3 ul. Lipowa 3  
III - PLAN REMONTÓW NA ROK 2018 WYMIANA INSTALACJI C.W.U.  
 
 
l.p.  Nieruchomości  Lokalizacja   
1 Kam. Góra- Tkaczy Śląskich 2-48 Tkaczy Sl. 2-8  
2 Tkaczy Sl.10-24  
3 Tkaczy Sl.26-32  
4 Tkaczy Sl.34-40  
5 Tkaczy Sl.42-48  
6 Kam.-Góra - Słowackiego 44-46 Słowackiego 44-46  
7 Kam.-Góra - Słowackiego 48-58 Słowackiego 48-52  
8 Słowackiego 54-58