Zarząd

Skład osobowy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAROTKA” w Kamiennej Górze:

  1. Prezes Zarządu - Katarzyna Kurzeja
  2. Zastępca Prezesa Zarządu - Grzegorz Kędzierski
  3. Zastępca Prezesa Zarządu - Irena Jakobschy