NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

LOKAL DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE

                    Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szarotka” w Kamiennej Górze prosi o składanie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego przy ulicy Juliusza Słowackiego 42 o pow. 152,00 m2.

                   Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z oznaczeniem   PRZETARG NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL.SŁOWACKIEGO 42 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy M. Skłodowskiej Curie 12 w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 1500.

                   Oferta winna zawierać rodzaj działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu oraz proponowaną wysokość czynszu z wyszczególnieniem ceny za 1m2 i VAT przy czym cena za mnie może być niższa niż 5,50 zł netto.                      

                 Spółdzielnia informuje, że wraz z zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję równą wartości czynszu za okres 3 miesięcy na poczet zabezpieczenia należności wynikającej z umowy.                    

                 Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00