NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

Ogłoszenie - przetarg kontrola obiektów

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szarotka” w Kamiennej Górze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie kontroli naszych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w zakresie :

1-      Art.62 ust.1 pkt 1a

2-      Art.62 ust. 1 pkt 1c ( instalacja gazowa )

Kontroli podlegałyby budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz kotłownie naszych zasobów tj.:

 1. 66 budynków mieszkalnych z 2575 lokalami mieszkalnymi o pow. 123.804,93 m2               w tym:
  1. Kamienna Góra 50 budynków; 2001 lokale mieszkalne o pow. 97.562,89m2
  2. Lubawka 10 budynków; 425 lokali mieszkalnych o pow. 18.281,35 m2
  3. Bolków 6 budynków; 149 lokali mieszkalnych o pow. 7.960,69 m2
 2. 2 budynki niemieszkalne ( Cicha 8 i Skłodowskiej 12) o pow. 1.471,23m2
 3. 5 kotłowni własnych w tym:
  1. 2 w Bolkowie ( zlokalizowane w budynkach mieszkalnych)
  2. 2 w Lubawce ( 1 zlokalizowana w budynku mieszkalnym; 1 w osobnym obiekcie)
 4. 1 w Kamiennej Górze ( zlokalizowana w budynku mieszkalnym).

         Oferta winna być kompleksowa i obejmować wszystkie wyszczególnione w ogłoszeniu przeglądy z terminem wykonania do 31.12.2021r.

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia .

Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul M. C. Skłodowskiej 12 pok. 1.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021r. do godz. 1400.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać godzinach od 700 do 1500 , w siedzibie Spółdzielni przy ul. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10          tel. 075 649 52 65 wew. 42.

Załączniki do przetargu umieszone na stromnie www.smszarotka.pl w zakładce „Przetargi”

Informacja dla mieszkańców

DRODZY MIESZKAŃCY !

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników Spółdzielni, apelujemy do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy, aby wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.telefonicznie :75 649 52 65 lub 75 745 94 30

2.za pośrednictwem drogi elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

Na korytarzu SM przygotowana jest urna do składania pism

i wniosków.

W pilnych sprawach osobiste spotkanie z pracownikami lub Zarządem Spółdzielni możliwe będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Jednocześnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przypominamy, że osoby starsze, przewlekle chore i z obniżoną odpornością są szczególnie narażone na ciężkie powikłania związane z zakażeniem koronawirusem. Apelujemy zatem do osób starszych, by w miarę możliwości ograniczyły działalność w społeczeństwie, tzn. by unikały zgromadzeń publicznych i zachowały szczególną ostrożność.

                                                           Dziękujemy za zastosowanie się do Naszej prośby

 

Informacja dla członków SM „Szarotka” w sprawie głosowania

Informacja dla członków SM „Szarotka” w sprawie

wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej

uchwał Walnego Zgromadzenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze przekazuje informację w sprawie wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

1. Karty do głosowania zawierające Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” za rok 2019 przekazane zostały 3096 członkom Spółdzielni.
Zwrócono do Spółdzielni 772 karty, w tym oddano:


- „za”                              - 657  głosów
- „przeciw”                      -     5  głosów
- „wstrzymuję się”           -   37 głosów
- głosów nieważnych      -   73 głosów


Wobec powyższego uchwała została podjęta.

2. Karty do głosowania zawierające Uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok przekazane zostały 3096 członkom Spółdzielni.
Zwrócono do Spółdzielni 794 kart, w tym oddano:

- „za”                               -  648 głosów
- „przeciw”                       -    19 głosów
-„wstrzymuję się”             -    41 głosów
- głosów nieważnych       -    86 głosów

Wobec powyższego uchwała została podjęta.


Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim członkom za aktywny udział w głosowaniu ww. uchwał.

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00